Onze vakkennis

Voor al uw juridische vragen en geschillen

Brondel Petitat brengt een ervaren team aan juridische experts samen. Dat betekent dat u op elk moment bij ons terecht kan voor advies en juridische ondersteuning. In welke domein u ook juridische problemen heeft. We zijn uw vertrouwde partner.

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Heeft u schade geleden door een fout van een derde dan adviseren Brondel & Petitat u over de haalbaarheid van uw vordering en helpen wij u bij het instellen van uw schadeclaim. Staat u aan de andere kant? Dan helpen we u vorderingen tot schadevergoeding af te weren.

We communiceren transparant, zodat u weet waar u aan toe bent en in elke fase van het proces op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Administratief recht

Overheidsoverdrachten, stedenbouw, ruimtelijke ordening, milieuvergunningen, benoemingen, tucht- en gemeenterecht: het administratief recht heeft heel wat gezichten. Het zijn stuk voor stuk specialisaties waar we ons helemaal in thuis voelen.

We behandelen uw zaak met de grootste zorg. We verdedigen uw vordering voor hoven, rechtbanken en de Raad van State. Met doorgedreven kennis van uw dossier en in nauw overleg. Treedt u op voor een overheid? Dan geeft ons kantoor u evenzeer juridisch advies bij besluitvorming.

Arbeidsrecht

Wat zijn uw rechten als werknemer en uw plichten als werkgever, of omgekeerd? 

We staan klaar met advies en bijstand voor werkgevers en werknemers. Denk maar aan arbeidsovereenkomsten, arbeidsongevallen, veiligheid en gezondheid op de werkvloer, sociale inspectie. We leggen het u klaar en duidelijk uit.

Bouwrecht

Bouwen is vaak rouwen: constructiefouten, slechte uitvoering door uw aannemer (waterinfiltratie, vochtproblemen, geluidsproblemen, rioleringsproblemen,…), onvoldoende toezicht of leiding door uw architect, onjuiste afrekeningen van uw bouwpartners…

Het bouwrecht is vaak met allerlei andere rechtstakken verweven. Ook een kennis van de actuele wetten, normen en technische regels is noodzakelijk.

Brondel & Petitat biedt u een doorgedreven deskundigheid en ervaring aan bij het oplossen van bouwgeschillen en het voorkomen ervan.  

Contractenrecht

Goede afspraken maken goede vrienden. Zet ze daarom duidelijk op papier. Hoe dat op een correcte manier gebeurt? En wat kan u doen als uw medecontractant zijn/haar contract niet naleeft? 

We stellen uw overeenkomsten op, met aandacht voor de geldende juridische voorschriften. Loopt er toch iets mis? Dan helpen wij bij elk mogelijk contractueel geschil.  

Schadeloosstelling

Een schadeclaim begint bij een duidelijk en correcte begroting van de schade. Bij materiële schade is dat meestal eenvoudig. Lichamelijke schade is moeilijker te begroten. Daarvoor doet u best een beroep op onze experts.

We formuleren uw schade-eis en volgen de vordering nauw op. Wij behandelen uw schadedossier van a tot z. Via bemiddeling en indien nodig ook voor de rechtbank. Uiteraard staan we evengoed voor u klaar als u zelf een schade-eis binnen krijgt.

Personen- en familierecht

Het leven zit vol grote en kleine momenten die niet altijd rimpelloos verlopen. 

Bij Brondel & Petitat hebben we een jarenlange ervaring in het begeleiden van echtscheidingen, vereffeningen-en verdelingen van nalatenschappen en huwelijksvermogens. Die expertise stellen we graag ten uwe dienste. Proactief met goede overeenkomsten en curatief voor de rechtbank. Wij betrachten hierbij steeds de verzoening.

Strafrecht

Bent u het slachtoffer geworden van een misdrijf? Wij gidsen u doorheen de complexe gerechtelijke procedures om uw schadevergoeding te bekomen.

Wordt u verdacht van een misdrijf, dan staan wij u evenzeer met hand en tand bij om u te verdedigen.

Verkeersrecht

Een ongeval op de weg of een verkeersovertreding kan een (juridisch) staartje krijgen. De financiële schade recupereren of de aansprakelijkheid voor het incident uitklaren? We stellen uw schadeclaim op scherp en pluizen uit hoe de vork precies aan de steel zit. Is er discussie met de verzekering? Onze advocaten klaren dit evenzeer voor u uit.

Verzekeringsrecht

De kans dat u vroeg of laat een beroep moet doen op uw verzekeringsmaatschappij bij een schadegeval is reëel. Het kan gaan om een ongeval, een brand, een familiaal incident of een schadegeval in het kader van uw uitbating of na levering. Er kan sprake zijn van een betwisting rond de dekking of van een verhaal dat uw verzekeraar tegen u instelt.

Wij helpen u door de techniciteit van het verzekeringsrecht in al zijn facetten.

Als allround advocatenkantoor hebben we voor elke juridische kwestie een specialist in huis. Ontdek hoe we ook u kunnen helpen.

Julie Brondel & Victor Petitat
Advocaten en partners
bij Brondel Petitat Advocaten